Spolek

Zapsaný spolek Říční krajina vznikl k péči pro konkrétní motivy v krajině – jakými jsou jedinečné potůčky, bystřiny, říčky, nivy, prameniště, biotopy tůní nebo čistých, nezkalených rybníků.

Jeho smyslem je skutečně se zasadit o zachování takových přírodních hodnot: a také napomáhat obnově přirozeného charakteru i funkcí takových prvků – tam, kde vodní toky jsou dotčeny nevhodnými úpravami technického rázu. Zvlášť s důrazem k regeneraci pramenných oblastí krajiny: které i nyní zůstávají citelně poznamenány předchozím dlouhodobým a systematickým odvodňováním.

Náš spolek působí jak v širším, tak místním měřítku = s blízkým vztahem k jihozápadní části Českomoravské vrchoviny. Nejsme bezprostředně vázaní na instituce – jsme lidmi s přáním blíže porozumět vztahům v blízké krajině.

Snažíme se podpořit šetrné metody hospodaření s půdou v krajině samotné i v lesích. I hravost nebo důvtip, spontánní vnímavost, společnou diskusi a propojení navzájem. Prostě život a živost kolem nás (i v nás samých). Nedokážeme si však nic z tohoto skutečně představit bez blízkého zájmu v místních komunitách. Tedy, ani bez Vás. Pokud cítíte třeba i jen zájem o podobné počínání nebo náměty, nestyďte se nás oslovit!

Sídlo spolku: Rohozná 113, 588 44 Rohozná

Kontakt pro spolupráci (a dobrovolníky):
ricni-krajina(zavináč)seznam.cz