O nás

Skupina Říční krajina

Jsme otevřenou skupinou lidí, motivovaných aktivně se zasadit o zachování života, přírodní rozmanitosti i vody v naší krajině. Jde nám o sdílení podnětných zkušeností nebo vlastních postřehů a vzájemné propojení.

Od konce roku 2020 jsme také oficiálně zapsaným spolkem.

Naše hodnoty: vnímání krajiny, obnovení přirozených vztahů k ní (i v krajině samotné), praktická péče o přírodní i kulturní hodnoty krajiny.

Nástroje: tvůrčí platforma určená k diskusi, tvůrčí reflexi, sdílení zkušeností a podnětů k oživení krajiny nebo k obnově lesů, společné setkávání místních aktérů.

Oblasti aktivit: péče o půdu, návrat ovocných dřevin do krajiny, revitalizace pramenných oblastí a menších vodních toků (či potůčků).

Pavel Pokorný
krajinozpytec
Petr Brotánek
administrátor webu